Under hösten 2020 och våren 2021 har jag producerat ett antal lektioner på nätet för att dela med mig av tips, tankar och enkel musikteori och praktiska lektioner för både nybörjare och för er som kan och vill lära er mera!


Onlinelektioner som finns på min Youtube-kanal länkar jag på den här sidan.


Varje videolektion är mellan 8-18 minuter lång.
Listan är just nu under uppbyggnad ( feb. 2021)
Till vissa filmer finns det noter som PDF att ladda hem. I kolumnen till höger finns det länkar till respektive avsnitts noter.


Följande filmer finns att titta på:

1. Puls och takt, Notvärden
2. Noter och tonhöjd
3. Förtecken - Kors # och B-fötrecken, vad är det?
4. Taktarter - Varför räknar man olika i musiken?
5. Rytmer,  Åttondelar - Rytmövningar
6. Rytmer, Sextondelar - Rytmövningar
7. Skalor - Vad är en tonstege...?
8. Treklanger - Toner samtidigt? Vad är ackord?
9. Ansats på Klarinett, en praktisk klarinettövning.
10. Klarinettrörs-byte, Hur byter jag mitt trasiga klarinettrör?
11. Saxofonrörs - byte, Hur byter jag mitt trasiga saxofonrör?
12. Ansats på saxofon, en praktisk övning för saxofonelever.
13. Rytmövningar,  Blandade övningar
14. Pausar - Hur noterar man pausar?
15. Punkteringar - Vad gör den lilla punkten efter noten?
16. Rytmer, Blandade övningar med enkla notvärden.
17. Trioler - Vad är det? Varför står det en trea över noterna?
18. Nyanser - Svagt och starkt....hur ska jag veta när jag ska spela svagt?
19. Rytmövningar med olika blandade rytmer. Härmövningar på gehör, del 1

20. Rytmövningar med olika blandade rytmer. Härmövningar på gehör, del 2

21. Rytmövningar med olika blandade rytmer. Härmövningar på gehör, del 3

22. Rytmer, Notläsningsövning, Rytmer blandade med åttondelar och trioler
23. Enharmonisk Förväxling - Hur kan ett Dess och Ciss låta lika?
24. Kvintcirkeln och Tonarter/förtecken - Hur vet man antal # och b-förtecken
25. hel Klarinettlektion med uppvärmning, skalövning, repertoar mm

26. Duettspel del 1 - 5 enkla duetter för klarinett (noter finns som PDF fil här ->)

27. Duettspel del 2 - 5 duetter för klarinett (noter finns som PDF fil här ->)

28. Duettspel del 3 - 5 medelsvåra duetter för klarinett

29. Instrumentvård Klarinett. Hur du packar upp och rengör ditt instrument

30. Saxofonduetter, 5 enkla duetter del 1
31. Saxofonduetter, 5 Enkla/medium duetter del 2
32. Saxofonduetter, 5 Medium duetter blandade rytmer del 3
33. Saxofonvård - Sätta ihop och ta isär, torka ur

34. Nybörjarlektion - Fina Kvintus, fyra korta-låååång! Samspel från starten.

35. Nybörjarlektion del 2- "Här är orkestern", Samspel från starten

36. Nybörjarlektion del 3 - "Kort i Rocken" Tvåtonslåt. Samspel från starten

37. Oboeduetter del 1 ( duetter för C-instrument ) fem lätta duetter

38. Oboeduetter del 2 ( duetter för C-instrument ) fem medellätta duetter

39. Oboeduetter del 3 ( duetter för C-instrument ) duetter för er som har spelat lite längre

40. Basklavduetter del 1 ( duetter för fagott, cello, trombon i C ) fem enkla duetter.

41. Basklavduetter del 2 ( duetter för fagott, cello, trombon i C ) fem medellätta duetter

42. Basklavduetter del 3 ( duetter för fagott, cello, trombon i C ) fem duetter

43. Nybörjarlektion del 3 tvåtonslåt "Friday in SKBG" Samspel från starten

44. Nybörjarlektion del 4 tvåtonslåt "Ingen ton är för svår" samspel från starten

45. Kvintfagott Nybörjarsamspel enkla duetter del 1 Tonomfång F-E-D-C enkla rytmer

46. Kvintfagott Nybörjarsamspel enkla duetter del 2 Tonomfång F-E-D-C

47. Kvintfagott samspel enkla duetter del 3

48. Andningsteknik och andningsövning. Gästlärare Sandra Sundblom

49. Hur du kan öva dina skalor. Gästlärare Sandra Sundblom

50. Trumpetduetter, del 1, Fem enkla duetter. Gästlärare Sandra Sundblom

51. Trumpetduetter, del 2

52. Trumpetduetter, del 3

53. Rytmövningar - Notläsning med rytmövningar

54. Synkoper, Vad är det?

55. Rytmövningar - Härmövningar på gehör

56. Gitarrduetter, fem enkla duetter, del 1

57. Gitarrduetter del 2, fem duetter

58. Gitarrduetter, del 3

59. Besök på Uffes Blås, Instrument, tillbehör och service

60

Några andra musikvideos som jag gjort under 2020, när musiklivet har stått lite stilla på grund av Corona-pandemin:


Noter till de olika on-linelektionerna:

Klicka på länken så öppnar sig ett nytt fönster med PDF noter som du kan spara eller skriva ut.

 Klarinettnoter:

avsnitt 26:
5 Enkla klarinett-duetter, PDF fil

avsnitt 27:
5 Klarinett-duetter , PDF fil

avsnitt 28:
5 medelsvåra klarinettduetter, PDF fil


Saxofonnoter:

avsnitt 30:
5 enkla Saxofonduetter

avsnitt 31:
5 saxofonduetter

avsnitt 32:

5 medelsvåra saxofonduetter


Trumpetnoter:
Avsnitt 50
5 enkla duetter, del 1, för trumpet
Avsnitt 51
5 enkla duetter, del 2, för trumpet
Avsnitt 52
5 duetter, del 3 för trumpet


C-instrumentnoter ( G-klav )

avsnitt 37

del 1 fem enkla duetter i C ( oboe, flöjt, etc )

avsnitt 38

del 2 fem enkla duetter i C ( oboe, flöjt etc. )

avsnitt 39

del 3 fem duetter i C ( oboe , flöjt etc. )


C-instrument (Bas-klav)

avsnitt 40

del 1 enkla duetter basklav (fag, cello, tb )

avsnitt 41

del 2 fem enkla duetter basklav ( fag , cello, tb )

avsnitt 42

del 3 fem duetter för basklav ( fag, cello tb )


Kvintfagottnoter:

Avsnitt 45
Del 1 Kvintfagottduetter för nybörjare

Avsnitt 46

Del 2 Kvintfagottduetter för nybörjare

Avsnitt 47

Del 3 Kvintfagottduetter


Trumpetnoter:

Avsnitt 50
Trumpetduetter del 1


Gitarrnoter:

Avsnitt 56.
Gitarrduetter del 1 , fem enkla duetter

Avsnitt 57
Gitarrduetter del 2
Övningar till del 2

Avsnitt 58
Gitarrduetter del 3